IC Da Lat Language Center

Established in November 2013, IC Da Lat is a leading center in English training. With a team of experienced and dynamic teachers.

Follow Us
 

Teachers

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hoài

Thạc sĩ Nguyễn Đình Hải

Giáo viên dạy giao tiếp

GV kiểm tra chứng chỉ Cambridge